Toiminta

Salpalinjan Perinneyhdistys ry

Yhdistyksen toiminta

Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan:

 • 1. Harjoittamalla tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoimintaa, jonka avulla lisätään Salpalinjan kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta.

 • 2. Keräämällä perinneaineistoa, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä järjestämällä juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, näyttely-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia

 • 3. Kehittämällä osapuolten yhteistoimintaa pitämällä yllä yhteyksiä valtiollisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin viranomaisiin sekä kansalaisjärjestöihin historiallisten ja matkailullisten sekä muiden yhteishankkeiden ja verkostoitumisen edistämiseksi

Kokoukset

Yhdistys järjestää sääntöjen mukaisesti syys- ja kevätkokoukset. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun ja syyskokous aikaisintaan syyskuussa ja viimeistään marraskuun loppuun mennessä.


Muita toiminnan muotoja

Salpaperinnepäivä

Salpalinjan perinnepäivän vietto alkoi Miehikkälässä vuonna 1999. Salpalinjan linnoittajaveteraaneille haluttiin järjestää tilaisuus tavata toisiaan ja tutustua vuosikymmenten takaisiin rakennustyömaihin sekä puolustuslinjan nykytilaan. Miehikkälän kunnalta perinnepäivän järjestelyvastuu siirtyi vuonna 2003 Salpalinjan perinneyhdistykselle.

Päivä on nykyisin Salpalinjasta kiinnostuneiden jäsenten tapaamistilaisuus, joka järjestetään yleensä jonkin muun tapahtuman kuten Salpavaelluksen päätöstilaisuuden yhteydessä. Päivän ohjelmaan kuuluu tapahtumaohjelman lisäksi mielenkiintoinen esitelmä sekä vapaamuotoista yhdessäoloa ruokailun ja kahvittelun merkeissä.


Tiedotus ja asiantuntija-avun tarjoaminen

Perinneyhdistys pyrkii eri tavoin tukemaan puolustusaseman linnoitushistoria- ja matkailukohteita antamalla asiantuntija-apua, tuomalla niitä esille sekä toimimalla koko Salpalinjaa edustavana valtakunnallisena vaikuttajana.

Hallituksen jäsenet ja asiantuntijat ovat pitäneet eri tilaisuuksissa esitelmiä Salpalinjasta.


Julkaisut ja esitteet

Yhdistys on liki kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana julkaissut neljä kirjaa Salpalinjasta.

 • Salpalinjan matkaopas (2005)

Parisataa-sivuisessa kirjassa esitellään sanoin, kuvin ja kartoin 60 Salpakohdetta lähes koko linjan pituudelta Virolahdelta Savukoskelle. Kirja sisältää lyhyen yhteenvedon Salpalinjan rakentamisesta ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Oinonen, Armi - Tolmunen, Arvo: Matka Salpalinjalle. Opas itsenäisen Suomen tärkeimmälle puolustuslinjalle. Salpalinjan perinneyhdistys 2005. 184 sivua.

 • Kohti Salpalinjaa / En mur mot öst (2007)

Kirja Salpalinjan rakentamisen aloittaneiden ruotsalaisten vapaaehtoisten työstä ja merkityksestä Salpalinjan rakentamisessa. Ruotsalaisen kirjailijan Eric Björklundin kirjoittama kirja julkaistiin ruotsiksi nimellä En mur mot öst. Svenska Arbetskåren i Finland. Käsikirjoituksen on suomentanut Ilona Sevelius, suomenkielisen teoksen nimi on Kohti Salpalinjaa. Helsinki: Schildts 2007. 175 sivua.

 • Salpalinja - Itsenäisyyden monumentti (2017)

Kirjan 29 artikkelissa artikkeleissa kirjoittajat käsittelevät Salpalinjaa ja sen rakentamista monipuolisesti eri teemoin. Aiheina ovat Salpalinjan rakenteet ja rakentaminen, lotat ja huolto, ruotsalaisten vapaaehtoisten rooli rakentamisessa, Harparskog-linja, Salpalinjan nykytila ja matkailu sekä maailman linnoitetut puolustuslinjat. Osa asiantuntijoiden artikkeleista perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja osa vapaaseen kerrontaan. Lue lisää ja osta, ks. https://www.salpalinjakirja.fi/ 


Yhteistoiminta viranomaisten ja salpatoimijoiden kanssa

Perinneyhdistyksen edustaja osallistui valtiovarainministeriön Museovirastolta tilaaman, vv. 2009–2012 toteutetun Salpalinjan inventointi -hankkeen ohjausryhmään asiantuntijajäsenenä.

Yhdistys on tukenut yhteistyökumppaneitaan taloudellisesti mm. seuraavissa hankkeissa ja työkokonaisuuksissa:

 • ”Salpalinjan mahdollisuudet II” -hanke, Lappeenrannan kaupunki, v. 2011. Hankkeessa tuotettu koululaisille tarkoitettu opetusmateriaalipaketti Salpalinjasta: ks. Tutustu Lasten Salpalinja -opetuspakettiin
 • Etelä-Karjalan Salpapolkuun ja Salpakeskus-portaaliin liittyvän hankkeet, vv. 2012-2014, Lappeenrannan kaupunki ja Miehikkälän kunta
 • Matkailijan Salpa -verkkosivuston päivittäminen, Miehikkälän kunta, v. 2014
 • Salpalinjan Oppaat ry:n kotisivujen laatiminen, v. 2015
 • Itsenäisyyden tie -hanke ja sen jatkohanke, Luumäen kunta, vv. 2015-2017, Salpalinjan esiintuominen osana Itsenäisyyden tie- kulttuuri- ja historiakohteiden reittikokonaisuutta.
 • Salpavaellus-tapahtuman tukeminen v. 2017
 • valtatie E-18:n tietaiteen, maisemoidun meluestekaiteen, toteuttaminen v. 2017-2019 Virolahden Saarasjärvelle. Estekivin kuvitettu kaide sijoittuu kohtaan, missä valtatie E-18 läpäisee estekivilinjan.
 • Reserviupseerikoulun upseerioppilaiden Salpalinjaan tutustuminen, Salpavaellusorganisaatio, vv. 2014-2020
 • Salpalinja-Spektroliitti-pyöräilyreitin opasteet, Orkolan kyläyhdistys, Lappeenranta, vv. 2020-2021

Yhdistys on pitänyt vv. 2012 alkaen aktiivisesti yhteyttä Ruotsin suurlähetystöön sekä muihin ruotsalaisiin yhteistyökumppaneihin ruotsalaisen vapaaehtoisen työjoukon, Svenska Arbetskårenin, työn tunnetuksi tekemiseksi.


Aloitteet ja esitykset

Salpalinja Itsenäisyyden monumentiksi esitys valtioneuvostolle

Perinneyhdistys esittää, että Salpalinja nimetään ”Itsenäisyyden monumentiksi” Suomen viettäessä itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta 2017. Yhdistys esitti tätä Valtioneuvostolle jo vuonna 2013 ja laati Suomi 100 – organisaatiolle esityksen virallisille Internet-sivuille vuonna 2015. Kielteinen vastaus tuli vuoden 2017 lopussa. Vastauksessa todettiin, että kyseisellä toimikunnalla ei ole valtuuksia nimetä virallisesti mitään asiaa tai kohdetta Itsenäisyytemme monumentiksi.

Salpalinja saataisiin Unescon maailmanperintökohteeksi

Yhdistys on esittänyt kesällä 2018 Salpalinjan nimeämistä UNESCOn maailmanperintökohteeksi.

Salpalinjan Perinneyhdistys ry

Salpalinjan perinneyhdistys ry
c/o Osmo Havuaho
Riihitie 3, 49900 Virolahti

Y-tunnus 1789219-9

Lisätietoja

Voit tutustua Salpalinjaan monissa muissa kanavissa. Aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta sekä muuta mielenkiintoista materiaalia.

Copyright © 2021 Salpalinjan perinneyhdistys ry. All rights reserved.