• Osumia: 67

Tutustu Salpalinjaan muissa kanavissa

Voit tutustua Salpalinjaan monissa muissa kanavissa. Aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta sekä muuta mielenkiintoista materiaalia.

Mistä lisätietoja Salpalinjasta?

 • Kirjallisuus

  • Salpalinjan inventointi-raportti 2009-2012, 667 sivua: Microsoft Word - kansi Salpalinjan inventointi.docx (kyppi.fi)
  • Aallonpää, Heikki 1980: Salpa-asema. – Teoksessa Toivanen Pekka: Kaakkoisraja ja sen linnoitukset. Toim. Soile Rinno. Etelä-Karjalan museon julkaisuja. Lappeenranta: Lappeenrannan kaupunki. Ss. 85-97. ISBN    9519428135.
  • Ahonen Terho 2021: Salpalinja. Suomen suoja. Helsinki: Readme.fi. ISBN 9789523733053.
  • Arimo Reino 1981: Suomen linnoittamisen historia 1918–1944. Suomen Sotatieteellisen Seuran julkaisuja 12. Helsinki: Otava. ISBN 9511062638.
  • Björklund, Eric 2007: Kohti Salpalinjaa. Helsinki: Schildts. ISBN 9789515017116.Ruotsinkielinen nimike En mur mot öst. Svenska Arbetskåren i Finland.
  • Hytönen Jorma 2005: Kivenlouhintaa Salpalinjalla. Tekniikan vaiheita 2/2005. Tekniikan historian seura THS ry. Ss. 30-41. Lue verkossa: Kivenlouhintaa Salpalinjalla 1940-1941 näkymä (journal.fi).
  • Hytönen, Jorma - Koponen, Martti 2014: Hanaa, sanoi Hanell - Jees, betonia, vastasi kapteeni Arimo. Salpalinjan linnoitustyöt Etelä-Savossa. Savonlinna: Savonlinnan maakuntamuseo. ISBN 978-951-95391-8-8.
  • Jatkosodan historia 1: Talvisodasta jatkosotaan, sota alkaa. Ks. luku Linnoittaminen, s. 125–140. Toim. Sotatieteen laitoksen Sotahistorian toimisto. Porvoo Hki Juva: WSOY, 1988.
  • Jatkosodan historia 6: Meri- ja ilmapuolustus; Hallinto ja sotatalous; Huolto ja aselajit; Kotijoukot. Ks. luku: Linnoittaminen, s. 417–431. Toim. Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994.
  • Kylmälä, Mikko 2016: Kuinka salata Salpalinja. Salpa-aseman salassapitämiseksi tehdyt ratkaisut vv. 1940-1941. Miehikkälän Salpalinja -museon julkaisuja 3, Miehikkälän Salpalinja-museo, Miehikkälä. ISBN 9789519878836.
  • Lagerstedt John 2012: Salpalinjan inventointiraportti 2009-2012. Sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi 2009-2012. Painamaton raportti. Lue verkossa: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhanke/read/asp/hae_liite.aspx?id=114394&ttyyppi=pdf&kansio_id=0 (iso tiedosto, latautuu hitaasti!)
  • Länsivaara, Ilkka ja Tolmunen Arvo 1994: Salpa-asema, sodan monumentti. Helsinki: Puolustusvoimien koulutuksen kehittämiskeskus. ISBN 9512507129.
  • Oinonen, Armi - Tolmunen, Arvo 2005: Matka Salpalinjalle. Opas itsenäisen Suomen tärkeimmälle puolustuslinjalle. Miehikkälä: Salpalinjan perinneyhdistys. ISBN 9529184255.
  • Roudasmaa, Stig: Linnoittamistoiminta. – Talvisodan historia 1. Sotatieteen laitoksen julkaisuja 16. Porvoo: WSOY.
  • Rönkkönen, Teuvo 2006: Suomen linnoitustykistö 1940-1944. Helsinki: Sotamuseon julkaisuja 1/2006. ISBN 9512517191.
  • Saarinen, Eero-Eetu 1975: Pioneeriaselajin historia 1918-1968. Jyväskylä: Pioneeriupseeriyhdistys. ISBN 9519906398.
  • Salpalinja. Itsenäisyyden monumentti. Toim. Järvinen, Heikki; Lahti, Teppo; Paukkunen, Erkki; Vainio, Jukka. Miehikkälä: Salpalinjan perinneyhdistys ry, 2017. ISBN 9789529382804.
  • Salpalinjan rakentajat. Tekijät: Kainulainen, Asta - Lehtonen, Saija. Miehikkälä: Miehikkälän Salpalinja-museon julkaisuja 2, 2014. ISBN 9789519878829.
  • Saukkonen, T. S. 1965: Linnoitustyöt ja vakinaiset puolustusasemat. Teoksessa Suomen sota 1941–1945, osa 1. Toim. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto. Helsinki: Sotateos. 435 s.
  • Saukkonen, T. S. 1961: Linnoittamistoiminta. Teoksessa Suomen sota 1941–1945, osa 10. Toim. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen sotahistoriallinen toimisto. Helsinki: Sotateos. 536 s.
  • Töyrylä, Jouni 1995: Bunkkeri. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1995. ISBN 9529687788.
  • Vahe, Juha 2001 (tai 2. painos 2010): Suomen Salpa 1940-1944. Salpa-aseman tausta, rakentaminen ja vaikutukset Miehikkälässä. Miehikkälä: Miehikkälän Salpalinja-museon julkaisuja 1. ISBN 9519878807.

  Opinnäytetyöt

  • Aura, Otto 2012: Rakennustöitä jatkosodassa. Työ, työvoima sekä rationalisointi linnoitustöissä 1941-44. Poliittisen historian pro gradu-tutkielma, Helsingin Yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta Ks. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29757
  • Aura, Otto 2019: Työvelvollisia, toipilaita ja sotavankeja. Työvoiman sotilaallinen käyttö Suomessa toisen maailmansodan aikana. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, poliittinen historia. Ks. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/276966
  • Enwald Atte 2021: Salpalinja 1944 – Kaakkois-Suomen linnoittaminen Neuvostoliiton suurhyökkäyksen kontekstissa vuonna 1944. Suomen historian pro gradu, Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos. Ks. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24178
  • Kylmälä Mikko 2013: Kuinka piilottaa Suomen suurin rakennustyömaa? Salpa-aseman salassapidon suhteen tehdyt ratkaisut välirauhan aikana. Historian pro gradu –tutkielma, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto. Ks. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/94680
  • Launonen Virpi 2013: Vatkulia ja viihdykkeen korviketta. Huolto ja vapaa-ajanvietto Salpalinjan rakennustyömailla IV AK:n alueella vuosina 1940-1941. Suomen historian lisensiaatti –tutkielma, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto. Ks. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/12864
  • Launonen Virpi 2002: Voima joka lapioita heilutti, Salpalinjan rakennustyömaat IV AK:n alueella välirauhan aikana. Suomen historian pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto.
  • Launonen Virpi 2019: "Koskee… sisäistä lujittamista ja oikean työhengen vaalimista”. Linnoittajien huolto ja vapaa-ajan järjestelyt kontrollina Salpalinjan linnoitustyömailla III ja IV armeijakuntien alueella vuosina 1940-1941. Miehikkälä: Miehikkälän Salpalinja-museon julkaisuja 4. Väitöskirja: Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, historia- ja maantieteiden laitos. ISBN 9789519878843.  
  • Notkola Heli 2006: Lapiojääkärin välirauha, Miehikkälän Salpalinjan rakentajien arkipäivää 1940-1941. Notkola Heli 2006: Lapiojääkärin välirauha. Miehikkälän Salpalinjan rakentajien arkipäivää 1940 – 1941. Suomen historian pro gradu, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto. Ks. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/12119
 • Verkkosivut ja blogit

 • Esitelmät

 • Dokumentit

Lue lisää: Lisätietoa Salpalinjasta

 • Osumia: 1820
 • Osumia: 66
 • Osumia: 64
 • Osumia: 72

Lisää artikkeleita...

Salpalinjan Perinneyhdistys ry

Salpalinjan perinneyhdistys ry
c/o Osmo Havuaho
Riihitie 3, 49900 Virolahti

Y-tunnus 1789219-9

Lisätietoja

Voit tutustua Salpalinjaan monissa muissa kanavissa. Aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta sekä muuta mielenkiintoista materiaalia.

Copyright © 2021 Salpalinjan perinneyhdistys ry. All rights reserved.